Consulting ekologiczny


Doradztwo ekologiczne

obejmuje kompleksowe wsparcie doradcze dla MŚP i ich pracowników dotyczące możliwych rozwiązań i działań proekologicznych w zarządzaniu podmiotem gospodarczym czy wykorzystywanej technologii. Proces doradztwa oparty jest na pogłębionej analizie potrzeb i zastanej wiedzy u konkretnego przedsiębiorcy.

Obejmie m.in.:

  • audyt ekologiczny, 
  • propozycje programu naprawczego (zmian proekologicznych)
  • pracę wspólnie z Uczestnikiem nad dokumentem końcowym – strategią wdrażania konkretnych działań proekologicznych  w przedsiębiorstwie

KORZYŚCI DLA TWOJEJ FIRMY:

  • podniesienie prestiżu Twojej działalności
  • zwiększenie konkurencyjności rynkowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawę usług
  • zmniejszenie obciążeń związanych ze zużyciem energii

Skontaktuj się z nami aby poznać zasady i warunki współpracy.

Kontakt