Usługi i szkolenia BHP


Firma ProEco One świadczy usługi kompleksowej obsługi firm i instytucji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ppoż.

Dzięki zespołowi oraz wysokiej jakości, już od kilku lat świadczymy usługi BHP na terenie Gdańska oraz okolic Trójmiasta. Prowadzimy szeroko rozumianą obsługę z zakresu BHP i Ppoż., pomagając w tym co ważne dla Państwa firmy - zachowaniu bezpieczeństwa w pracy. 

Sprawne realizowanie zadań w firmie, wiąże się z zatrudnieniem odpowiedniej kadry. Zgodnie z przepisami pracodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki pracy oraz zapoznać z aktualnymi przepisami prawa, prawami i obowiązkami pracownika, zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego zachowania w miejscu pracy oraz przeszkolenie, aby odpowiednio zareagować na występujące zagrożenia. W związku z tym, jako firma zewnętrzna, oferujemy profesjonalne szkolenia wstępne, okresowe oraz ogólne dla pracodawców, kadr kierowniczych oraz pracowników w formie grupowej i indywidualnej przygotowującymi do podjęcia pracy. W trosce o komfort uczestników szkolenie BHP prowadzimy w miejscu pracy lub w naszej placówce w Gdańsku.

Ponadto zajmujemy się prowadzeniem pełnej dokumentacji BHP w firmach takiej jak ocena ryzyka zawodowego czy postępowania powypadkowe oraz przygotowywaniem instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Przeprowadzenie kompleksowej analizy i oceny potencjalnych zagrożeń oraz wprowadzenie odpowiednich procedur i instrukcji pozwala na zminimalizowanie wystąpienia czynników niebezpiecznych w środowisku pracy, a co za tym idzie nie narażanie się na zwiększone koszty. 

Zlecenie obsługi z zakresu BHP, Ppoż. profesjonalistom z ProEco One Sp. z o. o. to najlepsze rozwiązanie dla Państwa Firmy.

W ramach obsługi BHP oferujemy między innymi:

  • szkolenia BHP i p.poż.
  • fachowe doradztwo
  • ocenę ryzyka zawodowego
  • sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • audyt

Skontaktuj się z nami aby poznać zasady i warunki współpracy. 

Kontakt