Dotacje Unijne 360º


ProEco One sp. z o.o. od kilku lat sama pozyskuje i wspiera inne podmioty w zakresie pozyskiwania funduszy europejskich. Efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych wymaga specjalistycznego przygotowania, znajomości odpowiednich procedur, a także zasad opracowywania i oceny projektów. Niezbędna jest także znajomość procesów zarządzania projektem i rozliczania dotacji. Wszystkie te elementy zawiera Nasza oferta.

Wdrożona usługa DOTACJE UNIJNE 360º to kompleksowe działania służące osiągnięciu WASZYCH celów. Obejmuje działania od wskazywania najlepszego źródła finansowania, poprzez sporządzenie wniosku o dotację i realizację przedsięwzięć, aż po końcowe rozliczenie projektu. To WY wybieracie na jakim etapie i w jakim zakresie chcecie z nami współpracować. Środki unijne to nie fikcja, ale szansa na realizację planów rozwojowych przedsiębiorstw i kompleksowych programów zwiększających kwalifikacje i kompetencje pracowników i osób szukających zatrudnienia. Jeśli macie Państwo konkretne cele i pomysły, ale nie wiecie jak je sfinansować, jak formalnie ubiegać się o unijne dotacje oraz jak realizować i rozliczać projekty – zapraszamy do współpracy. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem i pomagać tym, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z funduszami unijnymi. Nasza kadra jest gwarancją trafnego wyboru i efektywnej współpracy.

DOTACJE UNIJNE 360º to:

  • Analiza WASZYCH potrzeb i potencjału w aplikowaniu o dotacje
  • Kompletna dokumentacja aplikacyjna o dofinansowanie unijne WASZEGO Projektu
  • Obsługa WASZEGO Projektu, doradztwo i prowadzenie zarządzania, ewaluacji i monitoringu, w razie konieczności wsparta usługami specjalistycznymi naszych partnerów (m.in. usługi prawne, księgowe, kampanie promocyjne)
  • Rozliczenie WASZEGO Projektu

DOTACJE UNIJNE 360º to pełna WYGODA. Z nami możesz skupić się na rozwoju swojej organizacji i realizacji projektu. My zadbamy o to, by dzięki dotacjom unijnym, przebiegał on szybciej i był bezpieczny. Gdynia i Gdańsk to nasze centra operacyjne, ale dojeżdżamy do Klientów w całym kraju, dbając o Twój czas.

SZCZEGÓŁOWA ANALIZA 

W pierwszej kolejności dokonywana jest ocena potrzeb Klienta. Wspólnie określamy cele, które mają być zrealizowane i opracowujemy strategię ich osiągnięcia. Dokonywana jest rzetelna ocena możliwości pozyskania finansowania - przedstawiamy prawdopodobieństwo możliwości uzyskania dofinansowania oraz formalności związane z aplikowaniem o dotację oraz realizacją projektu. Przeprowadzana analiza planów pod kątem dostępnych funduszy i możliwości pozyskania finansowania kończy się rekomendacją najkorzystniejszych rozwiązań dla projektu, wskazaniem najlepszego źródła finansowania z uwzględnieniem planowanych terminów konkursów oraz symulacją oceny szans na uzyskanie wsparcia. Zapewniamy gwarancję profesjonalizmu – dysponujemy doświadczonym i interdyscyplinarnym zespołem posiadającym szerokie kompetencje w obszarze ekonomii, prawa, HR, zarządzania i doradztwa oraz charakteryzującym się wysoką etyką i dyskrecją podczas realizacji działań. Podstawą współpracy jest pełne zaufanie.

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ

Zapewniamy konsultacje na etapie przygotowania projektu mające na celu zwiększenie liczby możliwych do uzyskania punktów jak również opracowujemy i przygotowujemy wniosek o dotację wraz z niezbędnymi załącznikami. Pomagamy w pozyskaniu wymaganych załączników. W zależności od zakresu współpracy możemy wziąć odpowiedzialność za złożenie pełnej dokumentacji oraz dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień. My nie piszemy wniosków. My opracowujemy projekty i wnioski o dofinansowanie spójnych przedsięwzięć. Z nami dotacje unijne są w zasięgu Twojej firmy.

REALIZACJA PROJEKTU

Sukces pozyskania dofinansowania to nie tylko wniosek aplikacyjny, ale prawidłowa realizacji projektu i jego rozliczenie. Bezpieczeństwo Naszego klienta to podstawa naszej pracy. Każdy z klientów ma zapewnioną opiekę merytoryczną na wszystkich etapach realizacji projektu. To my odpowiadamy i prowadzimy komunikację z Instytucjami przyznającymi środki finansowe i negocjujemy ostateczne warunki realizacji projektu. Odpowiadamy za monitorowanie i kontrolę realizacji projektu poprzez opracowanie metodyki pomiaru osiągania założonych wskaźników, również poprzez doradztwo i bieżące konsultacje w trakcie wdrażania projektu i realizacji poszczególnych zadań. Na bieżąco analizujemy pojawiające się ryzyka i przeprowadzamy monitoring prawidłowej realizacji projektu oraz dokumentacji projektowej z punktu widzenia zgodności z założeniami projektu i umową o dofinansowanie, dokumentacją konkursową i wszystkimi obowiązującymi wytycznymi. Przeprowadzamy symulację i przygotowujemy projekt do zewnętrznej kontroli i uczestniczymy na każdym etapie takiej kontroli. W razie potrzeby sporządzamy wnioski o wprowadzenie zmian w umowie o dofinansowanie.

Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą trenerską, która dostosowuje program szkoleń i warsztatów oraz doradztwa do faktycznych potrzeb Naszych Klientów, dzięki czemu możemy zapewnić wysokiej jakości wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie merytorycznej realizacji projektu, w tym szkoleń dla firm, uczelni, kompleksowych programów aktywizacji zawodowej czy szkoleń zawodowych.

ROZLICZANIE

  • 100% realizowanych przez nas projektów osiągnęło założone cele i rezultaty
  • 100% opracowanych przez nas wniosków o płatność zostało zaakceptowanych
  • 100% rozliczanych przez nas środków zostało uznanych za kwalifikowalne
  • 100% przeprowadzonych kontroli i audytów zewnętrznych potwierdziło wysoką jakość naszych usług

Głównym elementem prawidłowej realizacji projektu to jego rozliczenie i terminowe przekazywanie kolejnych transz dofinansowania, co zapewnia płynność finansową przedsięwzięcia i Naszego klienta. Opracowujemy procedury dotyczące rozliczenia projektu, w tym przeprowadzamy szkolenie dla zespołu księgowego w kwestii zasad księgowości i rozliczenia projektu oraz na bieżąco doradzamy w zakresie poprawności operacji księgowych. Weryfikujemy prawidłowość opisywania dokumentów księgowych zgodnie z wytycznymi oraz analizujemy zgodność wydatkowanych kwot z planem finansowym. Przygotowujemy również procedury dotyczące zamówień publicznych i zasady konkurencyjności. Jesteśmy odpowiedzialni za opracowywanie i przygotowanie wniosków o płatność i innych sprawozdań okresowych. Doradzamy i opracowujemy wszystkie procedury niezbędne podczas realizacji projektu, w tym w zakresie kwalifikowania i rozliczania kosztów oraz w zakresie promocji projektu. Jesteśmy wsparciem do momentu zwrotu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie.

KOSZT USŁUGI uzależniony jest od wartości dofinansowania oraz zakresu współpracy.

Dzięki doświadczeniu nabytemu w ciągu kilku lat i wypracowanej metodologii wiemy jak pozyskać dofinansowanie, jak realizować projekt i jak rozliczyć dotację, tak aby 100% wnioskowanej kwoty pozostało u Naszego Klienta.

Szczególnie więc polecamy skorzystanie z Naszych usług mających na celu realizację WASZYCH potrzeb biznesowych, do realizacji których bezpiecznie i spokojnie przeprowadzamy WAS poprzez gąszcz unijnych procedur, w których czujemy się jak ryba w wodzie.

Nasi Klienci to ludzie, których poznajemy, z którymi przeżywamy sukcesy i porażki, i z którymi chcemy się związać bliskimi relacjami na lata, tak aby osiągać coraz to wyższe poziomy rozwoju.

To nasz pomysł na życie, nasze wartości i doświadczenie, ciężka praca i nauka każdego dnia. Wspólnie się wspieramy, wspólnie działamy, wspólnie przeżywamy radości i spieramy się o najlepsze rozwiązania.

Bo NASZ rozwój to WASZ sukces i zadowolenie, to wypatrywanie i realizacja ciekawych projektów.