Kariera


W związku z rozwojem firmy zapraszamy do współpracy TELEMARKETERÓW, sprzedawców usług rozwojowych - w tym szkoleń realizowanych w systemie komercyjnym. 

Zwięzły opis doświadczeń proszę przesyłać na adres e-mail: rekrutacja@proecoone.pl wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji w projektach realizowanych przez ProEco One sp. z o. o.,  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., Poz. 1182). Klauzula powinna być opatrzona imiennym podpisem.

Warunki współpracy każdorazowo będą negocjowane podczas osobistego spotkania. 

Siedziba firmy: Gdańsk - Centrum

W związku z planowaną na I kw. 2016r. realizacją projektów współfinansowanych z m.in. środków UE/EFS oraz zadań zleconych w województwach:

 • Pomorskie symbol: POMProE (Gdańsk, Gdynia, Kościerzyna)
 • Warmińsko-mazurskie symbol: WMProE (Olsztyn, Elbląg)
 • Zachodniopomorskie symbol: ZPProE (Szczecin, Koszalin)
 • Kujawsko-pomorskie symbol: KPProE (Świecie, Grudziądz, Toruń, Bydgoszcz)
 • Mazowieckie symbol: MProE (Warszawa, powiat Warszawa, Płock, Radom)
 • Łódzkie symbol:  ŁProE (Łódź, powiat łódzki)
 • Wielkopolskie symbol: PNProE (Poznań, powiat poznański)
 • Dolnośląskie symbol: DWProE (Wrocław, powiat wrocławski)
 • Śląskie symbol: ŚLProE (Katowice, powiat katowicki)
 • Lubelskie symbol: LUProE (Lublin, powiat lubelski)
 • Podlaskie symbol: PDProE (Białystok, powiat białostocki)   

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT WSPÓŁPRACY NA CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW:

 1. Koordynatorów Projektów Wymagania: samodzielna realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE, szczególnie EFS, przez co najmniej 2 lata bez przerwy; bardzo dobra znajomość dokumentacji dot. realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych; samodzielność w działaniu; mobilność-gotowość do przemieszczania się; komunikatywna znajomość j. angielskiego i/lub niemieckiego; komunikatywność w języku ojczystym; bardzo dobra organizacja pracy własnej nastawiona na rezultat; gotowość do czasowej pracy zdalnej; praktyczna/zaawansowana znajomość obsługi MS Office-szczególnie Excel; bardzo dobra znajomość lokalnego rynku pracy; gotowość do tworzenia stałej struktury firmy w regionie; nieposzlakowana opinia. 
 2. Pracownik Administracyjno-Biurowy Wymagania: przynajmniej 2 letnie, ciągłe doświadczenie w organizacji szkoleń i/lub innych form wsparcia dla beneficjentów w projektach współfinansowanych ze środków UE; bardzo dobra organizacja pracy własnej-praca zadaniowa nastawiona na realizację celu w projekcie; komunikatywność; sumienność; szczegółowość; mobilność-gotowość do przemieszczania się; praktyczna/zaawansowana znajomość MS Office/Excel; nieposzlakowana opinia.

Miejsce zatrudnienia: Regionalne Biura Projektów

ZAINTERESOWANYCH współpracą zapraszamy do przesłania:

 1. Zwięzłego opisu doświadczenia zawodowego wraz z 2-3 przykładami osiągnięć, zgodnie z wymaganiami powyżej. Opis powinien zawierać kontakt imienny, adres e-mail, nr telefonu do osób mogący poświadczyć doświadczenia/osiągnięcia osoby zainteresowanej współpracą.
  • Opis powinien zawierać oczekiwania finansowe/wynagrodzenie miesięczne wyrażone w wartości brutto ze wskazaniem wymiaru czasowego zatrudnienia i formy zatrudnienia (umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, samozatrudnienie, inne).
 2. Klauzuli w treści dokumentu oraz w treści maila: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych na potrzeby procesy rekrutacji w projektach realizowanych przez ProEco One sp. z o. o.,  zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., Poz. 1182). Klauzula powinna być opatrzona imiennym podpisem.

W przypadku braku któregokolwiek z wymaganych elementów, aplikacja nie będzie rozpatrywana. Po wstępnej weryfikacji przesłanej dokumentacji przewiduje się Interview/wywiad poprzez program Skype a następnie weryfikację deklarowanych kwalifikacji w systemie AC/DC i ostateczną decyzję o współpracy z wybranymi Kandydatami.

Dokument aplikacyjny, zgodny z ww. wymaganiami należy kierować na adres: rekrutacja@proecoone.pl.

W temacie wiadomości e-mail należy wskazać SYMBOL województwa, nazwę stanowiska, którego aplikacja dotyczy oraz  imię i nazwisko kandydata.  W treści maila należy wskazać aktualne dane kontaktowe wraz z godzinami dostępności oraz swoją nazwę/login w programie Skype.