Aktywność - to się opłaca!

Dofinansowanie projektu z UE: 1 745 660,34 zł
Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 125 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i biernych zawodowo (w tym 75 kobiet, 50 mężczyzn).

 

REKRUTACJA TRWA!

 

Do kogo kierowany jest projekt? 

1. Osób w wieku 30 lat i więcej, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj.:
a) kobiety
b) mężczyźni spełniający jeden z warunków:

 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby starsze w wieku 50 lat i więcej,
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach (osoby bez wyższego wykształcenia)
2. Osób zamieszkałych w obszarze subregionu elbląskiego (tj. powiaty: braniewski, działdowski, elbląski, iławski, nowomiejski, ostródzki, m. Elbląg)
 

W ramach udziału w projekcie Uczestnikom proponujemy:

wsparcie doradcze – indywidualne spotkania z doradcą zawodowym oraz warsztaty grupowe;
wsparcie psychologa
– indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane  in. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
bezpłatne szkolenia zawodowe
dostosowane do indywidualnych potrzeb  uwzględniające zapotrzebowania rynku pracy i pracodawców, stypendium szkoleniowe 9,60 zł za godzinę udziału w szkoleniu;
zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania
;
pośrednictwo pracy –
ciągły kontakt z pośrednikiem pracy poprzez elastyczne godziny pracy, aktywny udział w przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod konkretne oferty pracy/stażu, wyszukiwanie ofert pracy, stały kontakt z pracodawcami itp.;
płatne staże zawodowe –
propozycja stażu zawodowego powiązanego z tematyką szkoleń zawodowych. Miejsca stażowe będą poszukiwane przy pomocy pośrednika pracy. Czas trwania stażu od 3 do 5 miesięcy. Miesięczne stypendium stażowe 1 440,00 zł na rękę.

SZKOLENIA:
Rodzaj szkoleń będzie dostosowywany do potrzeb kandydatów.

Stan wolnych miejsc w projekcie:
Osoby bezrobotne niezarejestrowane w PUP - 6 os.


Planowane najbliższe szkolenia:

 • pracownik biurowy z modułem ochrona danych osobowych zgodnie z RODO i modułem komputerowym ECDL BASE  B1, B2, B3, B4 114 godzin; www.ecdl.pl
 • Kadry i płace z egzaminem ECDL B2, B3 140 godzin z obsługą programu SYMFONIA (kod zawodu: 242307 Specjalista ds. kadr, 242310 Specjalista ds. wynagrodzeń)
 • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej 245 godzin
 • pracownik ogólnobudowlany
 • spawacz
 • operator wózków jezdniowych I WJO, II WJO z egzaminem UDT
 • pomoc kuchenna
 • operator ładowarek jednonaczyniowych
 • operator koparkoładowarki
 • operator ładowarek
 • elektryk
 • operator przecinarek do nawierzchni dróg
 • walce drogowe
 • prace na wysokości metodą dostępu linowego
 • rusztowania budowlano-montażowe metalowe
 • obsługa podestów ruchomych
 • obsługa suwnic
 • monter mikro i małej instalacji OZE - systemy fotowoltaiczne

Harmonogramy udzielanego wsparcia w projekcie:

Czas realizacji:

01.01.2019 - 28.02.2021

Kontakt:

Biuro Projektu

Grunwaldzka 2/B1, pok. 1

82-300 Elbląg

tel. kom: 737 167 750 

czynne: pon. - pt. 8:00-16:00

E-mail: elblag@proecoone.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wydruk czarno-biały:

Formularz rekrutacyjny

HARMONOGRAM SPOTKAŃ INDYWIDUALNYCH.pdf
HARMONOGRAM SZKOLEŃ ZAWODOWYCH.pdf
HARMONOGRAM STAŻY.pdf
HARMONOGRAM WARSZTATÓW.pdf

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego