Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

Pracownik ochrony fizycznej - szansa na zatrudnienie w Kielcach i powiecie kieleckim ziemskim


ProEco One sp. z o.o. realizuje w partnerstwie z ProInnova projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

"Pracownik Ochrony Fizycznej - szansą na zatrudnienie w Kielcach i powiecie kieleckim ziemskim"

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności tj. potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań pracodawców u 80 osób (16 kobiet i 64 mężczyzn)

Dofinansowanie projektu z UE: 1.010.316,00 zł

Wartość projektu: 1.063.512,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl


Korzyści z udziału w projekcie:

 • nabycie umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy i dotyczących aktywnego poszukiwania pracy dzięki wsparciu doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy i poprzez udział w warsztatach
 • nabycie umiejętności i wiedzy poprzez udział w szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i potrzeb uczestników, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, w tym:
  • Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej
  • Obsługa elektronicznych urządzeń monitorujących
  • Członek służby porządkowej na imprezach masowych
 • nabycie doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach

Dla kogo: 

Celem głównym projektu jest zwiększenie "zatrudnialności" tj. potencjału do bycia zatrudnionym poprzez przeprowadzenie kompleksowego procesu aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w Kielcach i powiecie kieleckim ziemskim, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

 • 50+
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną
 • osoby powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki

Czas realizacji:

01.02.2016-31.12.2017

Biuro Projektu

ul. Planty 16 a p. 505

25-502 Kielce

E-mail: pof_kielce@wp.pl

tel. kom: 608 041 993

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

wersja w pdf

wersja w doc

 

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego