Mam MOC - Mogę, Odkrywam, Chcę

Wartość projektu: 2 715 725,00

Dofinansowanie projektu z UE: 2 579 938,75

Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy powyżej 30 r.ż. poprzez m.in. wsparcie zawodowe, szkoleniowe, stażowe dla 200 osób.

Realizowane wsparcie w ramach projektu w postaci kompleksowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb uczestników służy pełnej aktywizacji zawodowej.


Do kogo skierowany jest projekt? 

 • osób pozostających bez pracy, tj. osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo
 • osób powyżej 30 roku życia (tj. 30 urodziny + 1 dzień) nieleżące do grup:
 • kobiety, powyżej 30 roku życia;
 • mężczyźni, powyżej 30 roku życia - spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:
  • osoby długotrwale bezrobotne (>12 miesięcy);
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie - ukończona szkoła średnia lub zasadnicza szkoła zawodowa);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby powyżej 50 roku życia (tj. 50 urodzin + 1 dzień).

Jakie korzyści możesz uzyskać? 

 • bezpłatne szkolenie zawodowe;
 • stypendium szkoleniowe 6,89 za godz. udziału w szkoleniu i zwrot kosztów dojazdu;
 • doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe z zakresu min. komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku, aktywnych metod poszukiwania pracy oraz zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie psychologa – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
 • płatny staż, zwrot kosztów dojazdu;
 • pośrednictwo pracy.
 

Aktualnie realizowane szkolenia:

PRAWO JAZDY KAT C, CE Z KWALIFIKACJA WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ

PRAWO JAZDY KAT D Z KWALIFIKACJA WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ 245 godzin

KSIĘGOWOŚĆ od podstaw do samodzielnego księgowego 120 godzin

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

SPAWANIE BLACH PROCESEM 111 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo elektrodą otuloną - na przestrzennych konstrukcjach stalowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 240 godzin szkoleniowych

SPAWANIE BLACH PROCESEM 121 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania spoin czołowych łukiem krytym oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień operatora sprzętu spawalniczego wg normy EN ISO 14732. Czas trwania: 64 godziny szkoleniowe

SPAWANIE BLACH PROCESEM 135 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo drutem litym w osłonie gazu aktywnego - na przestrzennych konstrukcjach stalowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 200 godzin szkoleniowych

SPAWANIE BLACH PROCESEM 136 (FW. BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego - na przestrzennych konstrukcjach stalowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 200 godzin szkoleniowych

SPAWANIE RUR PROCESAMI 138 / 136 (FW, BW) - min. 160 godzin szkoleniowych.
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie spawacza blach do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego – w złączach rurowych wykonanych ze stali niskowęglowych niestopowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 160 godzin szkoleniowych

SPAWANIE RUR PROCESEM 141 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie spawaczy TIG do wykonywania spoin czołowych /BW/ w złączach rurowych ze stali niskowęglowych niestopowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 200 godzin szkoleniowych

SPAWANIE RUR ZE STALI AUSTENITYCZNYCH PROCESEM 141 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie spawaczy TIG do wykonywania spoin czołowych /BW/ w złączach rurowych ze stali austenitycznych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 232 godzin szkoleniowych

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH
(kategorii I WJO, Egzamin UDT)

SKUTECZNE BUDOWANIE WIZERUNKU I SPRZEDAŻY FIRMY - PRACOWNIK BIUROWY (ECDL BASE) 110 godzin
Program zawiera tematy: Jakim jestem pracownikiem. Typologia osobowości. Magia pierwszego wrażenia. Jak odkrywać potrzeby klienta. Przeprowadzenie analizy potrzeb. Elementy poprawnej komunikacji. Komunikacja w sprzedaży. Elementy poprawnej rozmowy telefonicznej. Jak reagować na zastrzeżenia. Elementy zarządzania czasem i terytorium sprzedaży. Prezentowanie oferty. ECDL BASE certyfikat umiejętności komputerowych (B1, B2, B3, B4).

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY (110 godz.)

PROJEKTANT WNĘTRZ z kodem zawodu: dekorator wnętrz 110 godz. projektowania w programach PRO 100, Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Kuler, ArchiCAD.
Program: współpraca z klientem, inwentaryzacja i oględziny wnętrza, rysunki
techniczne, koncepcja, rysunki funkcjonalne, koncepcja kolorystyki i stylu,
elementy wyposażenia wnętrz, projekt wnętrza w programie komputerowym pro 100, realizacja projektu, najczęstsze błędy i problemy podczas projektowania, home staging - ćwiczenia praktyczne na realnych, przykładach wnętrz i moodboardach, psychologia
wnętrz - wpływ otoczenia na życie człowieka, portfolio. Egzamin.
Uczestnik projektu otrzymuje zaświadczenie MEN oraz certyfikat wg MPIPS.

TESTER MANUALNY ISTQB 100 godzin
Program: tester oprogramowania ISTQB Foundation Level. Podstawy testowania.
Testowanie w cyklu życia oprogramowania. Statyczne techniki testowania.
Techniki projektowania testów. Zarządzanie testowaniem. Testowanie wspierane
narzędziami. Inżynieria wymagań. XML/WebServices. MySQL. Warsztaty
praktyczne (SCRUM) 50 godz. Egzamin ISTQB Foundation Level.


Czas realizacji:

01.09.2017 - 31.08.2020 r.

Biuro Projektu

ul. Wały Piastowskie 24, pok. 335 

80-855 Gdańsk
czynne: pon. - pt. 8:00-16:00

tel.: 531 027 839, 737 167 650
e-mail: sekretariat@proecoone.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ulotka szkolenia zawodowe MM.pdf