MAM MOC - Mogę, Odkrywam, Chcę

 
Celem projekt pt. MAM MOC - Mogę, Odkrywam, Chcę jest zwiększenie zatrudnienia osób pozostających bez pracy. Projekt jest skierowany do 200 osób, w tym 120 kobiet i 80 mężczyzn.

Z jakiego obszaru zamieszkania:
 • 10 powiatów (Gdańsk, Gdynia, Sopot, pucki, wejherowski, kartuski, kościerski, starogardzki, tczewski i gdański)
 

Do kogo skierowany jest projekt? 

 • osób pozostających bez pracy, tj. osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo
 • osób powyżej 30 roku życia (tj. 30 urodziny + 1 dzień) nieleżące do grup:
 • kobiety, powyżej 30 roku życia;
 • mężczyźni, powyżej 30 roku życia - spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:
  • osoby długotrwale bezrobotne (>12 miesięcy);
  • osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie - ukończona szkoła średnia lub zasadnicza szkoła zawodowa);
  • osoby z niepełnosprawnościami;
  • osoby powyżej 50 roku życia (tj. 50 urodzin + 1 dzień).
 

Jakie korzyści możesz uzyskać? 

 • bezpłatne szkolenie zawodowe;
 • stypendium szkoleniowe 6,65 za godz. udziału w szkoleniu i zwrot kosztów dojazdu;
 • doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe z zakresu min. komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku, aktywnych metod poszukiwania pracy oraz zwrot kosztów dojazdu;
 • wsparcie psychologa – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
 • płatny staż, zwrot kosztów dojazdu;
 • pośrednictwo pracy.

Czas realizacji:

01.09.2017 - 30.09.2019 r.

Biuro Projektu

ul. Wały Piastowskie 24, pok. 335 

80-855 Gdańsk
godziny otwarcia: pon. - pt. 8:00-16:00

tel.: 531 027 839
e-mail: sekretariat@proecoone.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA: