PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

Otwarci na zmiany


ProEco One sp. z o.o. realizuje w partnerstwie z ProInnova projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

OTWARCI NA ZMIANY

Celem głównym projektu jest zwiększenie „zatrudnialności” tj. potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań pracodawców u 84 osób (34 kobiet, 50 mężczyzn) poprzez przeprowadzenie kompleksowego procesu aktywizacji zawodowej 84 osób do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie szkolących się (NEET), zamieszkałych w woj. zachodniopomorskim oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 31 osób w terminie do 31.12.2016 poprzez

 • nabycie przez ww. osoby umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy i dotyczących aktywnego poszukiwania pracy dzięki wsparciu doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy i poprzez udział w warsztatach
 • nabycie przez ww. osoby umiejętności i wiedzy poprzez udział w szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i potrzeb uczestników; w tym w zawodzie elektryka
 • nabycie przez ww. osoby doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach

Dofinansowanie projektu z UE: 1.213.183,20 PLN

Wartość projektu: 1.277.035,20 PLN

www.mapadotacji.gov.pl


Korzyści z udziału w projekcie:

 • nabycie umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy i dotyczących aktywnego poszukiwania pracy dzięki wsparciu doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy i poprzez udział w warsztatach
 • nabycie umiejętności i wiedzy poprzez udział w szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i potrzeb uczestników, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, w tym: 
  • elektryk ds.podłączeń w strefach zagrożonych wybuchem
  • przedstawiciel handlowy
  • telemarketer
  • pracownik call center
  • magazynier
  • kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej
  • obsługa:
   • wózków widłowych
   • transport bliski
   • kas fiskalnych
   • komputera
 • nabycie doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach 

Dla kogo: 

Celem głównym projektu jest zwiększenie "zatrudnialności" tj. potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań pracodawców, poprzez przeprowadzenie kompleksowego procesu aktywizacji zawodowej osób między 15 a 29 rokiem życia, zamieszkałych w województwie zachodniopomorskim pozostających:

 • bez zatrudnienia
 • nie kształcące się i nie szkolące się,
 • nie uczestniczące w aktywizacji zawodowej ze środków publicznych w okresie 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu
 • osoby z terenów wiejskich
 • niepełnosprawne
 • kobiety samotnie wychowujące dzieci
 

Czas realizacji:

01.01.2016-31.12.2016

Biuro Projektu

ul. Kolumba 88-89 p. 108

70-035 Szczecin 

E-mail: onz_szczecin@wp.pl

tel. kom.: 662 286 111

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

wersja w pdf

wersja w doc

 

Partner projektu:

ProInnova

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego