PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

Pracownik ochrony osób i mienia - szansą na zatrudnienie młodych w Szczecinie i okolicach


ProEco One sp. z o.o. realizuje w partnerstwie z ProInnova projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA - SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE MŁODYCH W SZCZECINIE I OKOLICACH

Celem głównym projektu jest zwiększenie „zatrudnialności” tj. potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań pracodawców u 48 osób (10 kobiet i 38 mężczyzn) poprzez przeprowadzenie kompleksowego procesu aktywizacji zawodowej 48 osób do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie szkolących się (NEET), zamieszkałych w Szczecinie i 4 okolicznych powiatach (goleniowski, policki, stargardzki i gryfiński) oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 21 osób, w terminie do 31.12.2016 poprzez

 • nabycie przez ww. osoby umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy i dotyczących aktywnego poszukiwania pracy dzięki wsparciu doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy i poprzez udział w warsztatach grupowych
 • nabycie przez ww. osoby umiejętności i wiedzy z zakresu pracy w branży ochrony osób i mienia poprzez udział w szkoleniach zawodowych
 • nabycie przez ww. osoby doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach

Dofinansowanie projektu z UE: 729.458,00 zł

Wartość projektu: 767.870,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl


Korzyści z udziału w projekcie:

 • nabycie umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy i dotyczących aktywnego poszukiwania pracy dzięki wsparciu doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy i poprzez udział w warsztatach
 • nabycie umiejętności i wiedzy poprzez udział w szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i potrzeb uczestników, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, w tym:
  • Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej
  • Obsługa elektronicznych urządzeń monitorujących
  • Członek służby porządkowej na imprezach masowych
 • nabycie doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach

Dla kogo: 

Celem głównym projektu jest zwiększenie "zatrudnialności" tj. potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań pracowawców, poprzez przeprowadzenie kompleksowego procesu aktywizacji zawodowej osób między 15 a 29 rokiem życia zamieszkałych w Szczecinie i okolicznych powiatach pozostających:

 • bez zatrudnienia
 • nie kształcące się i nie szkolące się,
 • nie uczestniczące w aktywizacji zawodowej ze środków publicznych w okresie 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu
 • osoby z terenów wiejskich
 • niepełnosprawne
 • kobiety samotnie wychowujące dzieci

Czas realizacji:

01.01.2016-31.12.2016

Biuro Projektu

ul. Kolumba 88-89 p. 108

70-035 Szczecin 

E-mail: pof_szczecin@wp.pl

tel. kom.: 662 286 111

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY:

wersja w pdf

wersja w doc

 

Lider projektu:

ProInnova

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego