Kurs Detektyw


KORZYŚCI:

 • poszukiwane umiejętności
 • wysokie zarobki
 • możliwość dodatkowego zarobku dla służb mundurowych

KURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE MODUŁY:

 • Moduł 1: Ochrona danych osobowych
 • Moduł 2: Ochrona informacji niejawnych
 • Moduł 3: Przepisy regulujące prawa i obowiązki detektywa
 • Moduł 4: Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych

Program obejmuje zagadnienia takie jak:

 • wymagania kwalifikacyjne i etyka zawodowa detektywa
 • uprawnienia detektywa determinowane innymi ustawami jak Ustawa o Policji, czy Ustawa ABW i AW w kontekście metod pracy operacyjnej
 • podstawy ochrony osób, w tym proces inwigilacji i wykrywanie inwigilacji (kontrinwigilacja)
 • profile osobowości
 • techniki negocjacji  z typowymi sprawcami czynów zabronionych w trudnych sytuacjach

Istnieje możliwość rozszerzenia wyszkolenia o:

 • Moduł: Zaawansowana obsługa elektronicznych urządzeń monitorujących
 • Moduł: Zaawansowane techniki komunikacyjne

Procedura uzyskania licencji Detektywa wynika z uwolnienia zawodui obejmuje:

 1. ukończenie kursu
 2. uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań detektywa
 3. wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o wydanie licencji detektywa oraz dokonanie opłaty za wydanie licencji detektywa w wysokości 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej " Monitor Polski"
 4. posiadanie świadectwa ukończenia co najmniej szkoły średniej

Szczegółowe informacje


Nasza placówka oferuje profesjonalne szkolenia przygotowujące do zawodu jakim jest detektyw. Zdobywanie jedynie teoretycznej wiedzy to połowiczne przygotowanie kursanta do wykonywanych w przyszłości zadań i obowiązków. Dlatego nasz ośrodek oferuje nowoczesne rozwiązania i metody kształcenia dzięki którym osoby uczące się u nas zdobywają również praktyczne umiejętności. Prowadzony przez nas kurs to pewność zdobycia wszechstronnej wiedzy, niezbędnej w zawodzie jakim jest detektyw. 

Na prowadzonych przez nas szkoleniach wykorzystujemy własne materiały szkoleniowe oraz oferujemy gry edukacyjne podnoszące poziom wiedzy oraz umiejętności. Idziemy z duchem czasu oraz rozwoju. Nowoczesne metody jakie stosujemy pozwalają przystępniej wytłumaczyć niezbędne do opanowania zagadnienia oraz łatwiej zapamiętać nowy materiał. Efektem tego są dobre i bardzo dobre wyniki naszych kursantów. Prowadzony przez nas kurs to pewność, że zostaną przyswojone wszystkie zagadnienia potrzebne w zawodzie jakim jest detektyw. Program dydaktyczny został przygotowany przez naszą kadrę w oparciu o rzeczywiste wymogi stawiane osobom pracującym w branży detektywistycznej. Nasza placówka szkoleniowa otrzymała dotacje z Unijnych Funduszy Strukturalnych co oznacza, że spełniamy wszystkie wymogi stawiane przez Unię Europejską placówkom edukacyjnym. Kurs pozwalający na zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej to odpowiedź na rzeczywiste zapotrzebowanie rynku pracy, które systematycznie monitorujemy.

LICZBA GODZIN: 50h

TRYB NAUKI: 

 • stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00)
 • weekendowy (zajęcia w godzinach popołudniowych piątek 17.00-21.00 w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00) 
 • E-LEARNINGOWY

ZAPISY:

telefon komórkowy: 531 027 839

w godz. 9.00-20.00

e-mail: sekretariat@proecoone.pl

osobiście:

ProEco One sp. z o. o.

ul. Wały Piastowskie 24 pokój 335, Gdańsk

ZGŁOSZENIE

KOSZT: 

Dla Uczestnika: Uzależniony od ilości wybranych modułów

Dla Pracodawcy: Możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego