Kurs Operator pilarki


KORZYŚCI:

 • uzyskanie wymaganych kwalifikacji dla operatora pilarek
 • praktyczna umiejętnośc operowania pilarkami

KURS OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:

 • Budowa pilarki spalinowej oraz zasady eksploatacji
 • Zasady działania pilarki spalinowej, jej obsługi oraz konserwacji zapewniającej sprawne działanie urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkowania
 • Praktyczne techniki pracy pilarkami łańcuchowymi
 • BHP związane z eksploatacją pilarek spalinowych
 • Czynności operatora pilarki przed, w trakcie i po pracy
 • Charakterystyka pracy zawodu pilarza

Osoby pracujące w zawodzie pilarza - operatora pilarek spalinowych łańcuchowych powinny posiadać odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje, aby mogły je obsługiwać. Powyższy wymóg wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej.

W SZKOLENIU UCZESTNICZYĆ MOGĄ OSOBY POSIADAJĄCE:

 1. Wykształcenie co najmniej podstawowe
 2. Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania prac pilarką spalinową

LICZBA GODZIN: 68h

TRYB NAUKI: 

 • stacjonarny (zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00)
 • weekendowy (zajęcia w godzinach popołudniowych piątek 17.00-21.00 w soboty i niedziele w godz. 9.00-16.00) 
 • E-LEARNINGOWY

ZAPISY:

telefon komórkowy: 531 027 839

w godz. 9.00-20.00

e-mail: sekretariat@proecoone.pl

osobiście:

ProEco One sp. z o. o.

ul. Wały Piastowskie 24 pokój 335, Gdańsk

ZGŁOSZENIE

KOSZT: 

Dla Uczestnika: Uzależniony od ilości wybranych modułów

Dla Pracodawcy: Możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego