Coaching


CZYM JEST COACHING:

Coaching jest procesem, który pomaga Tobie w przyspieszeniu tempa osobistego rozwoju, polepszeniu efektów działania i podniesieniu jakości funkcjonowania. Jest jednym z najbardziej efektywnych narzędzi rozwoju, które jest w pełni dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Podstawową cechą Coachingu jest to, iż proces, cel oraz efekt końcowy w pełni zależy od Ciebie nie od samego coacha. Ty decydujesz jakiej zmiany w swoim życiu chcesz dokonać i jak bardzo jesteś pewny swojego celu.Coaching koncentruje się na teraźniejszości i przyszłości. Podczas procesu nie analizuje się przeszłości czy wpływu minionych zdarzeń na obecne funkcjonowanie jednostki, a jedynie korzysta się z informacji o przeszłości klienta, aby ocenić jego obecną sytuację (problemy z przeszłości nie są rozwiązywane podczas sesji coachingowych).

Coaching  jest to ściśle zaplanowany proces rozwoju nastawiony m.in. na podnoszenie skuteczności kluczowych pracowników w firmie. Cykl spotkań coacha z klientem to proces coachingowy, gdzie praca odbywa się w sesjach w pełni dostosowanych do wymagań klienta. 

KORZYŚCI:

Coaching w firmie to praca skoncentrowana na osobie bądź zespole, co sprawia, że pracownicy czują się doceniani. Przekłada się to na zwiększoną motywację, co za tym idzie - na bardziej efektywne funkcjonowanie

Coaching to podejście elastyczne – może być stosowany w organizacjach oraz wszędzie tam, gdzie na ogół niemożliwy jest formalny trening personelu z dala od miejsca pracy

Coaching można stosować w celu zaspokojenia pojedynczych oraz zespołowych potrzeb, co przekłada się na mniejsze koszty oraz większą elastyczność organizacji, podczas coachingu uczestnicy uzyskują pomoc w wykorzystaniu swojego potencjału oraz pracują nad niedoskonałościami – coaching umożliwia ukierunkowany i skuteczny rozwój

SESJE:

Coaching indywidualny
Coaching zespołowy

Czas trwania zależy od liczebności zespołu, złożoności celów, tempa pracy oraz pilności celów. Odstępy między kolejnymi sesjami coachingowymi nie powinny trwać dłużej niż miesiąc; optymalny czas to dwa tygodnie. Nasza firma oferuje sesje coachingowe oraz mentoring, które mogą być uzupełnieniem procesu szkoleniowego lub stanowić odrębne, indywidualnie prowadzone wparcie. Ofertę zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.

Skontaktuj się z nami aby poznać zasady i warunki współpracy. 

Kontakt