Mentoring


CZYM JEST MENTORING:

Jest to proces uczenia się polegający na partnerskiej relacji między mistrzem a uczniem, zorientowanej na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Mentoring jest swego rodzaju towarzyszeniem doświadczonego mistrza, posiadającego wiedzę i umiejętności. Jest skutecznym narzędziem wspierającym rozwój zawodowy, szczególnie w początkowej fazie budowania kariery. Wsparcie Mentora jest nieocenione podczas pracy nad rozwojem osobistym i zawodowym. Mentor zawiera nieformalny kontrakt z osobą uczącą się w celu odpowiedniego modelowania jej ścieżki kariery

KORZYŚCI:

DLA FIRMY/ORGANIZACJI:

  • wymierny wzrost kompetencji
  • alternatywa do pionowych ścieżek karier
  • rozwój organizacji
  • zmiana kultury organizacji w kierunku dzielenia się wiedzą

DLA OSOBY INDYWIDUALNEJ:

  • zdobycie nowych doświadczeń
  • geometryczny wzrost kompetencji
  • rozwój osobisty

Nasza firma oferuje sesje coachingowe oraz mentoring, które mogą być uzupełnieniem procesu szkoleniowego lub stanowić odrębne, indywidualnie prowadzone wparcie.

Ofertę zawsze dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.

Skontaktuj się z nami aby poznać zasady i warunki współpracy. 

Kontakt