Kontakt


Biuro:

Wały Piastowskie 24   p. 335

80-855 Gdańsk

E-mail: sekretariat@proecoone.pl

tel. kom.: +48 531 027 839        

Biuro Projektu

ul. Kolumba 88-89 p. 108

70-035 Szczecin 

E-mail: onz_szczecin@wp.pl

E-mail: pof_szczecin@wp.pl

tel. kom.: 662 286 111

Biuro Projektu

ul. Planty 16 a p. 505

25-502 Kielce 

E-mail: pof_kielce@wp.pl

tel. kom.: 608 041 993