Usługi i szkolenia BHP i ppoż.

Kompleksowa obsługa firm i instytucji. Oferujemy m. in.:

  • Szkolenia BHP i p.poż.
  • Fachowe doradztwo
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
  • Sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • Audyt

Firma ProEco One świadczy usługi kompleksowej obsługi firm i instytucji w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ppoż.

Dzięki zespołowi oraz wysokiej jakości, już od kilku lat świadczymy usługi BHP na terenie Gdańska oraz okolic Trójmiasta. Prowadzimy szeroko rozumianą obsługę z zakresu BHP i Ppoż., pomagając w tym co ważne dla Państwa firmy – zachowaniu bezpieczeństwa w pracy.

Koszt usługi:

Uzależniony od wartości dofinansowania oraz zakresu współpracy

Skontaktuj się z nami aby omówić zasady i warunki współpracy:

tel.: 531 027 839 | 737 167 650
e-mail: sekretariat@proecoone.pl

Bezpieczeństwo pracy w Twojej firmie

Sprawne realizowanie zadań w firmie, wiąże się z zatrudnieniem odpowiedniej kadry. Zgodnie z przepisami pracodawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki pracy oraz zapoznać z aktualnymi przepisami prawa, prawami i obowiązkami pracownika, zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego zachowania w miejscu pracy oraz przeszkolenie, aby odpowiednio zareagować na występujące zagrożenia.

Twoja kadra przygotowana do pracy

Profesjonalne szkolenia wstępne, okresowe oraz ogólne dla pracodawców, kadr kierowniczych oraz pracowników w formie grupowej i indywidualnej przygotowujące do podjęcia pracy.

Szkolimy w miejscu pracy lub w naszej placówce

Działamy jako firma zewnętrzna. W trosce o komfort uczestników szkolenie BHP prowadzimy w miejscu pracy lub w naszej placówce w Gdańsku.

Zajmujemy się prowadzeniem pełnej dokumentacji BHP w firmach
takiej jak ocena ryzyka zawodowego czy postępowania powypadkowe oraz przygotowywaniem instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego.

Przeprowadzenie kompleksowej analizy i oceny potencjalnych
zagrożeń oraz wprowadzenie odpowiednich procedur i instrukcji
pozwala na zminimalizowanie wystąpienia czynników
niebezpiecznych w środowisku pracy, a co za tym idzie nie narażanie
się na zwiększone koszty.

Zlecenie obsługi z zakresu BHP, ppoż. profesjonalistom z ProEco One Sp. z o. o. to najlepsze rozwiązanie dla Państwa Firmy. Skontaktuj się, by omówić warunki współpracy.

Copyright 2020 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal