Działamy w obrębie doradztwa personalnego i poradnictwa zawodowego

ProEco One Sp. z o.o. jest wpisana do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia pod nr 11040

Wsparcie dla Pracodawcy i potencjalnego Pracownika
Jednym z zadań Agencji Pośrednictwa Pracy jest wsparcie osoby bezrobotnej w poszukiwaniu pracy poprzez m. in. poradnictwo zawodowe oraz wspomaganie pracodawców w znalezieniu pracowników zgodnych z ich zapotrzebowaniem.

Bieżące potrzeby i strategia rozwoju kwalifikacji
Nasz doradca zawodowy stosuje zaawansowane metody oceny kompetencji zawodowych w celu jak najlepszego dostosowania ofert pracy do profilu osoby poszukującej pracy. Dodatkowo proponuje ścieżkę rozwoju kwalifikacji, pozwalającą dostosować się do zmieniających się potrzeb rynku pracy.

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal