Consulting ekologiczny

Doradztwo ekologiczne obejmuje m. in.:

  • Audyt ekologiczny,
  • Propozycje programu naprawczego (zmian proekologicznych)
  • Praca wspólnie z Uczestnikiem nad dokumentem końcowym – strategią
  • Wdrażania konkretnych działań proekologicznych w przedsiębiorstwie

Doradztwo ekologiczne obejmuje kompleksowe wsparcie doradcze dla MŚP i ich pracowników dotyczące możliwych rozwiązań i działań proekologicznych w zarządzaniu podmiotem gospodarczym czy wykorzystywanej technologii. Proces doradztwa oparty jest na pogłębionej analizie potrzeb i zastanej wiedzy u konkretnego przedsiębiorcy.

Koszt usługi:

Uzależniony od wartości dofinansowania oraz zakresu współpracy

Skontaktuj się z nami aby omówić zasady i warunki współpracy:

tel.: 531 027 839 | 737 167 650
e-mail: sekretariat@proecoone.pl

Korzyści dla Twojej firmy:

  • Podniesienie prestiżu Twojej działalności
  • Zwiększenie konkurencyjności rynkowej w postępowaniach o udzielenie zamówienia na dostawę usług
  • Zmniejszenie obciążeń związanych ze zużyciem energii

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
mail:
sekretariat@proecoone.pl
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

Copyright 2020 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal