Wybierz

Pierwsza pomoc przedmedyczna

Co możesz zyskać:

 • wiedzę jak skutecznie udzielać pierwszej pomocy
 • poszukiwane umiejętności na rynku pracy
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
Wybierz

Kurs Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Co możesz zyskać:

 • Wyższe zarobki
 • Możliwość ubiegania się o dostęp do broni
 • Możliwość ubiegania się o wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji
Wybierz

Kurs doszkalający dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Co możesz zyskać:

 • Przedłużenie wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Wybierz

Kurs Detektyw

Co możesz zyskać:

 • poszukiwane umiejętności
 • wysokie zarobki
 • możliwość dodatkowego zarobku dla służb mundurowych
Wybierz

Kurs Kierownik ds. bezpieczeństwa imprez masowych

Co możesz zyskać:

 • uprawnienia do szacowania i zmiany stopnia zagrożenia
 • uprawnienia do kierowania służbami informacyjnymi i działaniami ochrony na imprezach masowych
 • wyższe zarobki
Wybierz

Kurs Członek służby porządkowej i informacyjnej na imprezach masowych

Co możesz zyskać:

 • szybki zarobek
 • dodatkowa praca dla pracowników dozoru i ochrony
 • zarabianie w wielu Agencjach Ochrony
Wybierz

Kurs Operator pilarki

Co możesz zyskać:

 • uzyskanie wymaganych kwalifikacji dla operatora pilarek
 • praktyczna umiejętność operowania pilarkami
Wybierz

Kurs Obsługa transportu bliskiego (Wózki widłowe)

Co możesz zyskać:

 • zdobycie umiejętności i uprawnień potrzebnych do obsługi i zastosowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • poszukiwane uprawnienia na rynku pracy
 • wyższe zarobki
Wybierz

Kurs Nowoczesny magazynier z zastosowaniem komputera w gospodarce magazynowej

Co możesz zyskać:

 • praktyczna umiejętność organizowania pracy nowoczesnego magazynu
 • praktyczna umiejętność wykorzystania komputera w gospodarce magazynowej
 • elementy logistyki i systemów normalizacyjnych
Wybierz

Kurs Pracownik administracyjny z MS Office

Co możesz zyskać:

 • praktyczna umiejętność obsługi narzędzi pakietu MS Office
 • wzrost efektywności zarządzania własnym czasem
 • rozwinięcie umiejętności interpersonalnych
Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal