Wybierz

Kurs Business Model CANVAS

Co możesz zyskać:

 • poprawa efektywności funkcjonowania projektu, działalności, firmy
 • narzędzie do znalezienia nowych ścieżek rozwoju
 • wprowadzenie innowacji
Wybierz

Kurs Przedsiębiorczość !FUNDUSZE NA START!

Co możesz zyskać:

 • praktyczne umiejętności zakładania działalności i pozyskania źródeł jej finansowania
 • praktyczne umiejętności rozliczania działalności
 • rozwinięcie i rozpędzenie biznesu
Wybierz

Kurs Pracownik Call Center/ Telemarketer

Co możesz zyskać:

 • jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy
 • praktyczna umiejętność skutecznego sprzedawania zdalnie
 • nieograniczona możliwość zarobkowania
Wybierz

Kurs Sprzedawca z MS Office i obsługą kasy fiskalnej

Co możesz zyskać:

 • poszukiwane kwalifikacje na rynku pracy
 • łatwość przekwalifikowania do zawodu Przedstawiciel Handlowy, Pracownik Call Center / Telemarketer
 • możliwość wielokierunkowego zarobkowania
Wybierz

Kurs Przedstawiciel handlowy

Co możesz zyskać:

 • najbardziej poszukiwane kompetencje na rynku pracy
 • praktyczne umiejętności prowadzenia kompleksowego procesu sprzedaży
 • osiąganie najlepszych rezultatów poprzez utrzymywanie pełnego zaangażowania
Wybierz

Kurs Obsługa elektronicznych urządzeń monitorujących

Co możesz zyskać:

 • uprawnienia poszukiwane przez pracodawców
 • szansa na zatrudnienie dla osób z ograniczeniami fizycznymi
 • wyższe wynagrodzenie
Wybierz

Kurs Pracownik Dozoru

Co możesz zyskać:

 • uprawnienia w zakresie dozorowania i stróżowania
 • wyższe zarobki
 • po uzupełnieniu wiedzy o wyszkolenie praktyczne możliwość ubiegania się o wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji
Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal