Kurs doszkalający dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Co możesz zyskać:

 • Przedłużenie wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Liczba godzin: 40h
Tryb nauki:

 • Stacjonarny
  Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00
 • Weekendowy
  Zajęcia w godzinach popołudniowych piątek 17.00-21.00 w soboty
  i niedziele w godz. 9.00-16.00
 • E-learningowy
  Tryb umożliwiający zaliczenie zajęć teoretycznych zdalnie.
  Zajęcia praktyczne odbywają się w umówionych wcześniej terminach

Skontaktuj się aby ustalić termin kursu weekendowego i stacjonarnego:
+48 531 027 839 | [email protected]

Koszt kursu:

Dla Uczestnika: Uzależniony od ilości wybranych modułów
Dla Pracodawcy: Możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wybierz tryb kursu

Tryb e-learningowy

Korzystasz z platformy e-learningowej - zajęcia teoretycznie
zaliczasz zdalnie. Zajęcia praktyczne odbywają się we wcześniej ustalonych terminach.

NAJWYGODNIEJSZY tryb nauki

NAJSZYBSZY SPOSÓB na ukończenie kursu

NATYCHMIASTOWY dostęp do materiałów

Tryb stacjonarny i weekendowy

Stacjonarnie: zajęcia pon.-pt.: 9.00-16.00
Weekendowo: zajęcia w pt.: 17.00-21.00; sob.-niedz.: 9.00-16.00

W przypadku zainteresowania odbyciem kursu w formie
stacjonarnej lub weekendowej prosimy o kontakt w celu
ustalenia dogodnych dla Ciebie terminów kursu.

Kurs doskonalący dedykujemy pracownikom ochrony, wpisanym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia. Kurs wymagany jest do realizacji przez w/w osoby co 5 lat zgodnie z nowelizacją Ustawy o ochronie osób i mienia celem utrzymania uprawnień niezbędnych do kontynuowania pracy w zawodzie (tj. przedłużenia wpisu na liście kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej)

Zgodnie z obowiązującym prawem nasza placówka jako nieliczna w regionie uprawniona jest do przeprowadzenia kursu doskonalącego umiejętności pracowników ochrony. Po zakończeniu kursy wydajemy zaświadczenie, które należy przedłożyć w Komendzie Wojewódzkiej Policji  celem przedłużenia ważności wpisu na Listę kwalifikowanych Pracowników Ochrony

W ramach kursu gwarantujemy uczestnikom strzelanie na naszej strzelnicy sportowej, a także strzelanie z broni palnej

Zakres tematyczny szkolenia określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie szczegółowej tematyki, formy oraz czasu trwania kursu doskonalącego umiejętności kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

1. Aktualny stan prawny w zakresie: ochrony osób i mienia, broni i amunicji, uprawnień kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej z uwzględnieniem użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, broni palnej oraz odpowiedzialności cywilnej, karnej kwalifikowanego pracownika ochrony
2. Zasady udzielania pomocy przedlekarskiej (w tym ćwiczenia praktyczne)
3. Wyszkolenie strzeleckie (w cenie strzelanie z broni pneumatycznej i palnej)
4. Samoobrona i techniki interwencyjne (w tym zajęcia praktyczne na hali sportowej)

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal