Kurs Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej

Co możesz zyskać:

 • Wyższe zarobki
 • Możliwość ubiegania się o dostęp do broni
 • Możliwość ubiegania się o wpis na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej w Komendzie Wojewódzkiej Policji
Liczba godzin: 248h
Tryb nauki:

 • Stacjonarny
  Zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-16.00
 • Weekendowy
  Zajęcia w godzinach popołudniowych piątek 17.00-21.00 w soboty
  i niedziele w godz. 9.00-16.00
 • E-learningowy
  Tryb umożliwiający zaliczenie zajęć teoretycznych zdalnie.
  Zajęcia praktyczne odbywają się w umówionych wcześniej terminach

Skontaktuj się aby ustalić termin kursu weekendowego i stacjonarnego:
+48 531 027 839 | [email protected]

Koszt kursu:

Dla Uczestnika: Uzależniony od ilości wybranych modułów
Dla Pracodawcy: Możliwość dofinansowania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Wybierz tryb kursu

Tryb e-learningowy

Korzystasz z platformy e-learningowej - zajęcia teoretycznie
zaliczasz zdalnie. Zajęcia praktyczne odbywają się we wcześniej ustalonych terminach.

NAJWYGODNIEJSZY tryb nauki

NAJSZYBSZY SPOSÓB na ukończenie kursu

NATYCHMIASTOWY dostęp do materiałów

Tryb stacjonarny i weekendowy

Stacjonarnie: zajęcia pon.-pt.: 9.00-16.00
Weekendowo: zajęcia w pt.: 17.00-21.00; sob.-niedz.: 9.00-16.00

W przypadku zainteresowania odbyciem kursu w formie
stacjonarnej lub weekendowej prosimy o kontakt w celu
ustalenia dogodnych dla Ciebie terminów kursu.

Kurs obejmuje następujące moduły:

Moduł 1: Ochrona Osób i Mienia
Moduł 2: Ogólnoprawny
Moduł 3: Samoobrona i techniki interwencyjne
Moduł 4: Wyszkolenie strzeleckie

Istnieje możliwość rozszerzenia wyszkolenia o:
Moduł: Obsługa elektronicznych urządzeń monitorujących
Moduł: Obsługa komputera z MS Office
Moduł: Członek służby porządkowej na imprezach masowych

Procedura uzyskania wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej wynika z uwolnienia zawodu i obejmuje:

 1. Ukończenie kursu
 2. Uzyskanie orzeczeń lekarskich stwierdzających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań kwalifikowanego pracownika ochrony
 3. Wystąpienie do Komendanta Wojewódzkiego Policji z pisemnym wnioskiem o dokonanie wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej dokonanie opłaty za wydanie zaświadczenia dot. wpisu na listę Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej w wysokości 17zł.
 4. Posiadanie świadectwa ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej
Szczegółowe informacje

Nasza placówka oferuje szereg profesjonalnych szkoleń w tym również w zakresie zawodu jakim jest kwalifikowany pracownik ochrony. Systematycznie monitorując rynek pracy i potrzeby pracodawców zdobywamy informacje na temat zawodów cieszących się dużą popularnością. Pragnąc zaoferować naszym kursantom jak najlepszą ofertę edukacyjną posiadamy szkolenia na które występuje duże zapotrzebowanie.

Kwalifikowany pracownik ochrony to zawód który wymaga znajomości zagadnień z wielu dziedzin w tym m. in. z niektórych zagadnień prawa, samoobrony, technik interwencji, posługiwania się bronią. Prowadzony przez nas kurs został tak opracowany aby zagwarantować kursantom opanowanie w sposób szybki i przystępny ogółu wymaganej wiedzy. Zajęcia odbywają się w wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych zarówno w zakresie stosowanych technologii jak i metod nauczania. Prowadzony przez nas kurs to pewność uzyskania niezbędnej w danym zawodzie wiedzy. Na rynku pracy coraz częściej pojawiają się ogłoszenia dotyczące poszukiwania pracowników posiadających odpowiednie uprawnienia w zakresie zawodu jakim jest kwalifikowany pracownik ochrony. Popularność branży ochroniarskiej wzrasta ze względu na wzrost świadomości jak bardzo ważna jest ochrona mienia oraz osób.

Placówka kształcenia ustawicznego ProEco One Sp. z o.o. działająca w mieście jakim jest Gdańsk oferuje kompleksowy kurs podczas którego nasi szkoleniowcy przekażą całą niezbędną wiedzę. Forma modułowa szkolenia zapewnia optymalny sposób na zapoznawanie się z nowymi zagadnieniami. Stawiamy na innowacyjne podejście do nauczania, nasze zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowszych technologii takich jak np. platforma e-learningowa. Kursanci korzystający z naszej oferty edukacyjnej mogą liczyć na ciekawą formę prowadzonych zajęć w tym również na gry edukacyjne, które w przyjemny sposób utrwalają wiedzę oraz pozwalają zapoznać się z nowymi zagadnieniami.

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal