partner logo

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Projekt: Pracownik ochrony fizycznej – szansa na zatrudnienie w Kielcach i powiecie kieleckim ziemskim

Komunikat

Projekt zamknięty.

ProEco One sp. z o.o. realizuje w partnerstwie z ProInnova projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

„Pracownik Ochrony Fizycznej – szansą na zatrudnienie w Kielcach i powiecie kieleckim ziemskim”

 

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności tj. potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań pracodawców u 80 osób (16 kobiet i 64 mężczyzn)

Czas realizacji:
01.02.2016-31.12.2017
Miejsce:
Kielce oraz powiat kielecki i ziemski
Biuro projektu:

ul. Palnty 16 pokój 505
25-502 Kielce
tel: 608 041 993
e-mail: [email protected]

Dla kogo:

Celem głównym projektu jest zwiększenie "zatrudnialności" tj. potencjału do bycia zatrudnionym poprzez przeprowadzenie kompleksowego procesu aktywizacji zawodowej osób powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych w Kielcach i powiecie kieleckim ziemskim, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy:

-50+,
-kobiety,
-osoby z niepełnosprawnościami,
-osoby długotrwale bezrobotne,
-osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną,
-osoby powracające na rynek pracy po zakończonym okresie sprawowania opieki.

Korzyści z udziału w projekcie:

-> nabycie umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy i dotyczących aktywnego poszukiwania pracy dzięki wsparciu doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy i poprzez udział w warsztatach;

-> nabycie umiejętności i wiedzy poprzez udział w szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i potrzeb uczestników, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, w tym:

-Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej,
-Obsługa elektronicznych urządzeń monitorujących,
-Członek służby porządkowej na imprezach masowych.

-> nabycie doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania:
DOC PDF Formularz zgłoszeniowy:

Dofinansowanie projektu z UE: 1.010.316,00 zł

Wartość projektu: 1.063.512,00 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal