partner logo partner logo partner logo

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI MŁODYCH

Projekt: Pracownik ochrony osób i mienia – szansą na zatrudnienie młodych w Szczecinie i okolicach

Komunikat

Projekt zakończony.

ProEco One sp. z o.o. realizuje w partnerstwie z ProInnova projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn:

PRACOWNIK OCHRONY OSÓB I MIENIA – SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE MŁODYCH W SZCZECINIE I OKOLICACH


Celem głównym projektu jest zwiększenie „zatrudnialności” tj. potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań pracodawców u 48 osób (10 kobiet i 38 mężczyzn) poprzez przeprowadzenie kompleksowego procesu aktywizacji zawodowej 48 osób do 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie szkolących się (NEET), zamieszkałych w Szczecinie i 4 okolicznych powiatach (goleniowski, policki, stargardzki i gryfiński) oraz podjęcie zatrudnienia przez minimum 21 osób, w terminie do 31.12.2016 poprzez:

  • nabycie przez ww. osoby umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy i dotyczących aktywnego poszukiwania pracy dzięki wsparciu doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy i poprzez udział w warsztatach grupowych;
  • nabycie przez ww. osoby umiejętności i wiedzy z zakresu pracy w branży ochrony osób i mienia poprzez udział w szkoleniach zawodowych;
  • nabycie przez ww. osoby doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach.

 

Czas realizacji:
01.01.2016-31.12.2016
Miejsce:
Szczecin i okolice
Biuro projektu:

ul. Kolumba 88-89 pokój 108
70-035 Szczecin
tel: 662 286 111
e-mail: pof_szczecin@wp.pl

Dla kogo:

Celem głównym projektu jest zwiększenie "zatrudnialności" tj. potencjału do bycia zatrudnionym przez dopasowanie do wymagań pracowawców, poprzez przeprowadzenie kompleksowego procesu aktywizacji zawodowej osób między 15 a 29 rokiem życia zamieszkałych w Szczecinie i okolicznych powiatach pozostających:

- bez zatrudnienia,
- nie kształcące się i nie szkolące się,
- nie uczestniczące w aktywizacji zawodowej ze środków publicznych w okresie 4 tyg. przed przystąpieniem do projektu

- osoby z terenów wiejskich
- niepełnosprawne,
- kobiety samotnie wychowujące dzieci.

Korzyści z udziału w projekcie:

-> nabycie umiejętności społecznych ułatwiających poruszanie się na rynku pracy i dotyczących aktywnego poszukiwania pracy dzięki wsparciu doradcy zawodowego, psychologa i pośrednika pracy i poprzez udział w warsztatach;

-> nabycie umiejętności i wiedzy poprzez udział w szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy i potrzeb uczestników, zgodnie z Indywidualnym Planem Działania, w tym:

-Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej,
-Obsługa elektronicznych urządzeń monitorujących,
-Członek służby porządkowej na imprezach masowych.

-> nabycie doświadczenia zawodowego i wiedzy praktycznej poprzez udział w stażach

Pliki do pobrania

Formularz zgłoszeniowy
DOC PDF Formularz zgłoszeniowy

Dofinansowanie projektu z UE:  729 458,00 PLN
Wartość projektu:  767 870,00 PLN

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
mail:
sekretariat@proecoone.pl
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal