Projekt: Mam MOC – Mogę, Odkrywam, Chcę

Celem projektu jest zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy powyżej 30 r.ż. poprzez m.in. wsparcie zawodowe, szkoleniowe, stażowe dla 200 osób.

Realizowane wsparcie w ramach projektu w postaci kompleksowych rozwiązań dostosowanych do potrzeb uczestników służy pełnej aktywizacji zawodowej.

Aktualnie realizowane szkolenia:

PRAWO JAZDY KAT C, CE Z KWALIFIKACJA WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ

PRAWO JAZDY KAT D Z KWALIFIKACJA WSTĘPNĄ PRZYSPIESZONĄ

KWALIFIKOWANY PRACOWNIK OCHRONY FIZYCZNEJ 245 godzin

KSIĘGOWOŚĆ od podstaw do samodzielnego księgowego 120 godzin

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z RODO

SPAWANIE BLACH PROCESEM 111 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo elektrodą otuloną – na przestrzennych konstrukcjach stalowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 240 godzin szkoleniowych

SPAWANIE BLACH PROCESEM 121 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania spoin czołowych łukiem krytym oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień operatora sprzętu spawalniczego wg normy EN ISO 14732. Czas trwania: 64 godziny szkoleniowe

SPAWANIE BLACH PROCESEM 135 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo drutem litym w osłonie gazu aktywnego – na przestrzennych konstrukcjach stalowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 200 godzin szkoleniowych

SPAWANIE BLACH PROCESEM 136 (FW. BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego – na przestrzennych konstrukcjach stalowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 200 godzin szkoleniowych

SPAWANIE RUR PROCESAMI 138 / 136 (FW, BW) – min. 160 godzin szkoleniowych. Praktyczne i teoretyczne przygotowanie spawacza blach do wykonywania spoin pachwinowych i czołowych łukowo drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego – w złączach rurowych wykonanych ze stali niskowęglowych niestopowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 160 godzin szkoleniowych

SPAWANIE RUR PROCESEM 141 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie spawaczy TIG do wykonywania spoin czołowych /BW/ w złączach rurowych ze stali niskowęglowych niestopowych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 200 godzin szkoleniowych

SPAWANIE RUR ZE STALI AUSTENITYCZNYCH PROCESEM 141 (FW, BW)
Praktyczne i teoretyczne przygotowanie spawaczy TIG do wykonywania spoin czołowych /BW/ w złączach rurowych ze stali austenitycznych oraz do uzyskania w tym zakresie uprawnień spawalniczych wg normy EN ISO 9606-1.
Czas trwania: 232 godzin szkoleniowych

OBSŁUGA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH (kategorii I WJO, Egzamin UDT)

SKUTECZNE BUDOWANIE WIZERUNKU I SPRZEDAŻY FIRMY – PRACOWNIK BIUROWY (ECDL BASE) 110 godzin
Program zawiera tematy: Jakim jestem pracownikiem. Typologia osobowości. Magia pierwszego wrażenia. Jak odkrywać potrzeby klienta. Przeprowadzenie analizy potrzeb. Elementy poprawnej komunikacji. Komunikacja w sprzedaży. Elementy poprawnej rozmowy telefonicznej. Jak reagować na zastrzeżenia. Elementy zarządzania czasem i terytorium sprzedaży. Prezentowanie oferty. ECDL BASE certyfikat umiejętności komputerowych (B1, B2, B3, B4).

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY (110 godz.)

 

PROJEKTANT WNĘTRZ z kodem zawodu: dekorator wnętrz 110 godz. projektowania w programach PRO 100, Adobe Photoshop, InDesign, Adobe Kuler, ArchiCAD.
Program: współpraca z klientem, inwentaryzacja i oględziny wnętrza, rysunki
techniczne, koncepcja, rysunki funkcjonalne, koncepcja kolorystyki i stylu,
elementy wyposażenia wnętrz, projekt wnętrza w programie komputerowym pro 100, realizacja projektu, najczęstsze błędy i problemy podczas projektowania, home staging – ćwiczenia praktyczne na realnych, przykładach wnętrz i moodboardach, psychologia
wnętrz – wpływ otoczenia na życie człowieka, portfolio. Egzamin.
Uczestnik projektu otrzymuje zaświadczenie MEN oraz certyfikat wg MPIPS.

TESTER MANUALNY ISTQB 100 godzin
Program: tester oprogramowania ISTQB Foundation Level. Podstawy testowania.
Testowanie w cyklu życia oprogramowania. Statyczne techniki testowania.
Techniki projektowania testów. Zarządzanie testowaniem. Testowanie wspierane
narzędziami. Inżynieria wymagań. XML/WebServices. MySQL. Warsztaty
praktyczne (SCRUM) 50 godz. Egzamin ISTQB Foundation Level.

Czas realizacji:
01.09.2017 - 31.08.2020 r.
Miejsce:
województwo zachodniopomorskie
Biuro projektu:

ul. Jana Heweliusza 11/811 ,
80-890 Gdańsk
Czynne: pon.-pt. 8:00-16:00
tel.: 531 027 839 | 737 167 650
e-mail: [email protected]

Dla kogo przeznaczony jest projekt:

->osób pozostających bez pracy, tj. osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo
->osób powyżej 30 roku życia (tj. 30 urodziny + 1 dzień) nieleżące do grup:
->kobiety, powyżej 30 roku życia;
->mężczyźni, powyżej 30 roku życia - spełniają dodatkowo jeden z poniższych warunków:

- osoby długotrwale bezrobotne (>12 miesięcy);
- osoby o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie - ukończona szkoła średnia lub zasadnicza szkoła zawodowa);
- osoby z niepełnosprawnościami;
- osoby powyżej 50 roku życia (tj. 50 urodzin + 1 dzień).

Korzyści z udziału w projekcie:

-> bezpłatne szkolenie zawodowe;
-> stypendium szkoleniowe 6,89 za godz. udziału w szkoleniu i zwrot kosztów dojazdu;
-> doradztwo zawodowe indywidualne i grupowe z zakresu min. komunikacji interpersonalnej, budowania wizerunku, aktywnych metod poszukiwania pracy oraz zwrot kosztów dojazdu;
-> wsparcie psychologa – indywidualne spotkania z psychologiem ukierunkowane min. na prace nad wyzwaniami, celami i problemami;
-> płatny staż, zwrot kosztów dojazdu;
-> pośrednictwo pracy.

Pliki do pobrania

Pliki do pobrania
DOC PDF Regulamin
DOC PDF Formularz rekrutacyjny
Ulotka informacyjna
PDF Ulotka informacyjna

Dofinansowanie projektu z UE:  2 579 938,75 PLN
Wartość projektu:  2 715 725,00 PLN

Projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Skontaktuj się z nami:
tel.:
+48 531 027 839
w godz: 9.00-20.00
Biuro projektu:
ProEco One sp. z o. o.
ul. Jana Heweliusza 11/811
80-890 Gdańsk
"Zwiększenie odporności na czynniki losowe poprzez unowocześnienie procesu prowadzenia kursów, szkoleń zawodowych i BHP poprzez wdrożenie innowacyjnej platformy e-learningowej"


Przedmiotem projektu jest wdrożenie platformy e-learningowej, która ma za zadanie stworzyć intuicyjne i przyjazne środowisko do nauki i praktyki dla swoich kursantów. Platforma e-learningowa wpłynie na zmianę sposób realizacji szkoleń przenosząc wszystkie procesy biznesowe do Internetu, wykorzystując potencjał rynku globalnego oraz możliwość całkowitej pracy zdalnej z klientami oraz kursantami. Pozwoli to Wnioskodawcy na uniknięcie kolejnych, negatywnych dla działalności konsekwencji COVID-19.

Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Oś priorytetowa: VI Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Działanie: 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację
Beneficjent:  Proeco One Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Całkowita wartość projektu: 291 800,00 zł
Wartość dofinansowania: 248 030,00 zł
Okres realizacji: październik 2022 - luty 2023

Copyright 2022 © Proeco One Sp. z o.o. | Wszystkie prawa zastrzeżone Projekt i wykonanie No Input Signal